W tych trudnych czasach coraz więcej ludzi zastanawia się jak wygląda sprowadzenie zwłok zza granicy. Każdy z nas miał pośrednio lub bezpośrednio styczność z transportem jakimkolwiek, najczęściej jest to transport samochodów z Belgii do Polski, w przypadku zwłok sytuacja jednak jest bardziej skomplikowana i wymaga spełnienia formalności.

undefined

Sprowadzenie zwłok zza granicy jest regulowane prawnie. Mówią o tym: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dz. U. 1959 nr 11 poz. 62 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2001 nr 153 poz.1783 z późn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007 nr 249 poz. 1866).

W pierwszej kolejności musimy udać się do starosty właściwego ze względu na miejsce pochówku. Tam też należy złożyć stosowny wniosek. Może to zrobić każdy z krewnych do 4 stopnia pokrewieństwa. Do wniosku należy też dołączyć potwierdzający zgon i jego przyczynę. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu maksymalnie 3 dni od złożenia i nie jest pobierana od niego żadna opłata.