W przypadku chorób zakaźnych, transport zwłok może zostać przeprowadzony dopiero po 2 latach od zgonu!

undefined

Zgoda na transport zwłok jest kolejno przekazywana do właściwego konsulatu w państwie, w którym przebywają zwłoki, które chcemy sprowadzić. Na podstawie tej zgody, konsul wydaje zaświadczenie na przewóz zwłok. To zaświadczenie kosztuje 68 USD.

Transportem zwłok zajmują się profesjonalne firmy, które zapewniają odpowiednie warunki zarówno techniczne, jak i sanitarne. Transport odbywa się z poszanowaniem zwłok i szczątków, z zachowaniem konieczności ochrony życia i ludzi. Po przewiezieniu, zwłoki muszą być bezzwłocznie pochowane, trumny nie wolno otwierać. Jeśli zaś chodzi i przewóz urn, mogę one być przewożone dowolnym środkiem transportu, przy zachowaniu formalności.